O nás

Interní ambulance

 • péče o pacienty s interními nemocemi (nejčastěji arteriální hypertenze, poruchy metabolismu tuků, obezita, ateroskleroza, snížená činnost štítné žlázy, …)
 • péče o pacienty s nemocemi srdce a cév ve spolupráci se specialisty z oborů kardiologie a angiologie
 • 12-svodové EKG
 • monitorace antikoagulační léčby
 • komplexní předoperační vyšetření

Diabetologická ambulance

 • péče o pacienty s diabetem 1. a 2. typu, sekundárním diabetem, MODY diabetem
 • péče o pacientky s gestačním (těhotenským) diabetem
 • péče o pacienty s porušenou glukózovou tolerancí
 • léčba inzulínovými pumpami, senzory glykémie (Guardian, LIBRE)
 • zaslepená kontinuální monitorace glykémie (senzory iPRO2, Envision)
 • vyšetření rizika syndromu diabetické nohy
 • stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v ordinaci
 • provádění mezinárodních klinických studií s novými perspektivními antidiabetiky

Náš tým

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Kvalifikace:

 • 1998 atestace I.st. v oboru vnitřní lékařství 
 • 2001 atestace II.st. v oboru diabetologie
 • 2010 dizertační práce doktorského studijního programu: optimalizace léčby inzulínem, LF UK Plzeň.
 • Specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství , v oboru diabetologie a v oboru praktické lékařství.
 • Držitel funkční licence F016 - umělá výživa.

Praxe:

 • 1995 - 1997  Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň.
 • 1997 - 2016  Diabetologické centrum I.interní kliniky FN Lochotín. Zde se věnoval zejména léčbě inzulínem a inzulínovými pumpami, kontinuální monitoraci glykémií, edukacím diabetu a pořádání rekondic pro pacienty léčené inzulínovými pumpami a pro pacienty s pozdními komplikacemi diabetu.
 • 2015 -            interní a diabetologická ambulance DIALINE s.r.o.

 

MUDr. Blanka Radová

Kvalifikace:

 • 2003 atestace I.st. v oboru vnitřní lékařství
 • 2005 licence ČLK v oboru vnitřní lékařství
 • 2014 atestace v oboru diabetologie
 • Specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství , v oboru diabetologie

Praxe:

 • 2000 - 2009   interní oddělení MN Privamed
 • 2010 - 2014   diabetologická ordinace Dieko s.r.o.
 • 2014 - 2018   interní a diabetologická ambulance poliklinika Agel Plzeň
 • 2018 -             interní a diabetologická ambulance DIALINE s.r.o.

 

MUDr. Nataša Voženílková

Kvalifikace:

 • 1969 ukončení LF UK v Plzni
 • 1973 atestace I.st. vnitřní lékařství
 • 1979 atestace II.st. vnitřní lékařství
 • 1985 nástavbová atestace diabetologie
 • 2009 licence na funkci primáře interního oddělení

Praxe:

 • 1969 - 1984   Interní oddělení ZÚNZ Škoda
 • 1984 - 1993   Železniční poliklinika Plzeň
 • 1993 -             soukromá interní a diabetologická ambulance (od 2015 DIALINE s.r.o.)

 

MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D.

Kvalifikace:

 • 2016 atestace v oboru vnitřní lékařství
 • 2016 dokončen doktorský studijní program LF UK
 • Plzeň na téma Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků

Praxe:

 • 2010 - 2017   I. interní klinika FN Plzeň
 • 2018 -             interní a diabetologická ambulance DIALINE s.r.o.

 

Ivana Rainetová

registrovaná všeobecná sestra

Kvalifikace:

 • Střední zdravotnická škola v Trutnově
 • 2010 certifikovaný kurz z podiatrie IKEM Praha

Praxe:

 • 1979 - 1988   Interní oddělení a JIP Nemocnice Trutnov
 • 1988 - 1993   záchranná služba Trutnov
 • 1993 - 2002   soukromá ortopedická ordinace v Třemošné
 • 2002 - 2017   Diabetologické centrum I.IK FN Plzeň - Lochotín
 • 2017 -             interní a diabetologická ambulance DIALINE s.r.o. 

 

Zuzana Kadlecová, DiS.

registrovaná všeobecná sestra

Kvalifikace:

 • Vyšší zdravotnická škola Plzeň
 • ARIP - specializační studium v anestezii a resuscitační péči

Praxe:

 • 2000 - 2019   Intenzivní a resuscitační jednotka Dětské kliniky FN Plzeň
 • 2019 -             interní a diabetologická ambulance DIALINE s.r.o.